WAAROM CIALFO GEEN NEVOBO-TEAMS MEER HEEFT.

Eind 1998 werd het bestuur van Cialfo geconfronteerd met een aantal zaken die om een oplossing vroegen, de penningmeester en de secretaresse hadden beiden te kennen gegeven dat ze hun bestuursfunctie niet meer wilden voortzetten. Verder werden de volgende feiten vastgesteld:

De inkomsten blijven achter bij de uitgaven, door kortingen op de subsidie en stijgende huurprijzen dreigt er een structureel tekort.

Het bestuur bestaat uit louter recreanten, geen enkele Nevobo-speler zit in het bestuur terwijl de Nevobo-teams wel het meeste bestuurstijd kost.

Aan het einde van het seizoen zijn er drie vacatures, de coaches van dames 1/2, meisjes 2 en heren 2 stoppen.

Het bestuur roept de leden bijeen voor een extra ledenvergadering op 10 februari 1999, tijdens deze vergadering schetst het bestuur de problemen en legt ze een aantal alternatieven aan de leden voor, deze alternatieven waren:

Als "kleine" zelfstandige vereniging verder gaan.

Nog meer gaan samenwerken met Bedovo.

Een fusie met Bedovo.

Volleybalvereniging Cialfo opheffen, en alleen met de recreanten verder gaan.

De leden van Cialfo zijn vrij duidelijk: Cialfo moet als zelfstandige vereniging verder gaan. Twee (Nevobo-)leden melden zich aan als bestuurslid.

In mei 1999 krijgt het bestuur nieuwe problemen, verschillende Nevobo spelers hebben te kennen gegeven te willen stoppen met het spelen in de Nevobo competitie. Dit had een grote uitstroom van Nevobo-leden tot gevolg. Voor de opzet van seizoen 1999/2000 waren er zeggen en schrijven 3,5 team, elke team zou bestaan uit 6 spelers aangevuld met drie spelers die niet zeker wisten of ze wel bij Cialfo wilden spelen. Technisch gezien kon de vereniging op deze basis geen Nevobo competitie gaan spelen!

Verder zou het boekjaar 1998/1999 gesloten gaan worden met een financieel tekort van â1000,- en vertoonde de begroting van 1999/2000 een gat van â3000,-.

Gezien het tekort aan Nevobo-spelers, het gat in de begroting, het ontbreken van bestuursleden en het gebrek van de Nevobo-leden om zich in te zetten voor de vereniging heeft het bestuur het besluit moeten nemen om aan de vereniging voor te stellen om de teams terug te trekken uit de Nevobo competitie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 juni 1999 hebben de leden geen alternatief gevonden op het voorstel van het bestuur en is daarmee een einde gekomen aan deelname aan de Nevobo-volleybalcompetitie.

Het bestuur heeft beseft dat dit besluit grote gevolgen heeft voor de continu´teit van het volleybal in Aarle-Rixtel maar het bestuur Ún de vereniging hebben geen reŰle mogelijkheid gezien om de teams te laten meedoen aan de Nevobo-competitie 1999/2000.

Het bestuur.